OBS! OBS! Etter 29/4-2010 er dette en arkivert nettside for utleira.no. Aktive nettsider for Utleira IL er tilgjengelige på www.utleira.no.

Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

Hjem

Flerbruksanlegg

Allidrett

Ski

Håndball

Håndballstyret
Sportslig Utvalg
Håndballskolen
Jenter 2002
Gutter 2002
Jenter 2001
Gutter 2001
Jenter 2000
Jenter 1999
Gutter 1999
Jenter 1998
Gutter 1998
Jenter 1997
Gutter 1997
Jenter 1996
Gutter 1996
Jenter 1995
Gutter 1995
Jenter 1994
Gutter 1994
Jenter 1993
Damer Junior
Damer 2.div
Damer 3.div
Damer 4.div
Damer 5.div
Herrer

Fotball

Minigutter/jenter 2003
Minigutter 2002
Minijenter 2002
Minigutter/jenter 2001
Minijenter 2000
Minigutter 2000
Minijenter 1999
Minigutter 1999
Lillejenter 1998
Lillegutter 1998
Lillegutter 1997
Smågutter 1996
Småjenter 1996
Smågutter 1995
Småjenter 1995
Smågutter 1994
Jenter 1992-1994
U23
Seniorer
Damer

Webmaster


Utleira Skole


Siste nytt fra
Utleira Skole!
Steindal Skole!
Hoeggen Skole!


Google

utleira.no
www

Her er vi!

Utleira Skole
Bratsberg Skistadion
Fotballbaner
Stordalen
Bjørkmyr

Kontakt oss!

Kontaktinformasjon finner du på sidene til de enkelte lag og styrer.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Login

GRATULERE MED OPPRYKK TIL 1.DVISJON
Det er åpnet for påmelding til Shell-cup 2010, se link
http://shellcup.kristiansund.com/content/view/73/1/

............

Ullmax2010.xlsx

Oppslagstavle Utleira Håndballstyret

mandag, mars 01, 2010

.

DENNE SIDEN ER IKKE I BRUK
.

mandag, mars 19, 2007

Årsmelding for 2006 Utleira IL Handball

Her finn du årsmeldinga for 2006 som vart lagt fram på årsmøtet i handballgruppa og vedtatt.

torsdag, februar 08, 2007

Årsmøte i handballen 2007

NY TID: 20.00

Det blir årsmøte i handballen i form av eit ope styremøte der alle kan kome å seie si meining om utviklinga i handballen på Utleira. Dette vil skje mandag 26. februar. Kl. 20. på Utleira skule. personalrommet. Møtet er førebuing til klubbens årsmøte 15. mars.

Vi ynskjer at så mange som mogleg kjem. Er du interessert i korleis tilbudet til ungane utviklar seg, er dette tidspunktet å kome og seie di meining om det. Vil du berre vite litt meir om kva som føregår bak kulissane - kom og høyr. Velkomen.

Handballstyret Utleira IL

onsdag, februar 07, 2007

Bruk av Utleira skole på kveldstid

Utleira IL har, på samme måte som alle andre kveldsbrukere av lokalene på skolen, fått innskjerpet rutinene for åpning og lukking av ytterdør. Info her. Døren må ikke bli satt åpen uten å varsle driftssentralen på 73 53 78 17. Døren skal ikke blokkeres med sko, kiler etc. Ved brudd på disse reglene som fører til utrykning vil de ansvarlige få en regning på kr. 1500,-.

lørdag, oktober 07, 2006

Sportslig team

Vårt sportslige utvalg har stor handballkompetanse og er glødande engasjert for handballen. Sportslig team jobbar aktivt både for å sikre et kvalitetsmessig godt tilbud og en bredde i aktivitet som vi er stolt av i klubben. Sportslig team består av:

Sportslig leiar: Eva Anita Brun eva-anb@online.no
Sportsleg nestleiar: Robert Harper roberth@broadpark.no
Utdannings- og dommerkontakt: Nina Knudsen ninaknudsen@gmail.com
Halltidskoordinator: Tor Holmen: tor.holmen@ntnu.no
Ansvarlig handballskolen:
Medlem: Kenneth Røstad kroestad@broadpark.no
Medlem; Emil Eck emileck@online.no
Medlem; Monica Wenes monica.wenes@britannia.no

Robert Harper er trenerkoordinator for eldre lag.
Eva Anita Brun er trenerkoordinator for yngre lag.

lørdag, september 16, 2006

Ullmax - ny start 2006

Vi er i ferd med å dra i gang ny sesong med Ullmax-salg. Vi vil fra nå av handle direkte med Ullmax sentralt og ikke gå via noen annen klubb. Det medfører vesentlig større fortjeneste for oss enn tidligere. Derfor er det ennå større grunn til å være aktiv i Ullmax-salget nå enn før. Alle lag oppfordres til:

1. Å utpeke en Ullmaxansvarlig i laget (de eldste lagene har det fra før) og melde inntil Ullmaxansvarlige.
2. Melde inn til Ullmaxansvarlige om hvor mange bager/kasser med vareprøver laget ønsker å disponere.

Vår nye Ullmaxansvarlige heter Laila Krohg. Hun kan nåes på e-post; lkrohg@yahoo.no

Det vil bli kalt inn til en oppstartsamling for lagene om kort tid. Det gjelder å få med seg hele høstsesongen. Nå er det penger å tjene for lagene.

tirsdag, september 05, 2006

Ullmax

Gledeleg melding: Vi har fått ny Ullmax-ansvarleg: Laila Krohg tek over. No gjenstår berre formalitetar i forbindelse med ny avtale med Ullmax, så kan vi setje i gong att.

Haustveret har kome, tenk på alt som trengs av superundertøy til vinteren.

Fritak for treningsavgift

Endeleg er vi kvitt eit av dei vanskelegaste og mest omstridde fenomena vi har hatt i økonomien vår; Både handballstyret og klubbstyret har vedtatt at det ikkje lenger skal vere fritak for treningsavgift på bakgrunn av verv i klubben. Dermed slepp vi å leite lenger etter den perfekte og rettferdige fordelingsmodellen som likevel ikkje finst.

Altså; frå og med hausten 2006 betaler alle treningsavgift fullt ut, uansett om ein er trenar, oppmann, sit i styret eller andre verv.

Reglane for å kunne søke fritak på grunn av manglande økonomisk evne er uendra. Det er mogleg å få slikt fritak etter skriftleg søknad til styret v/styreleiar.

onsdag, mai 24, 2006

Administrativ mappe for lagene

Dette er 2006 utgaven av Administrativ mappe for lagene (Laglederpermen som den ble kalt før). Håndballstyret har gått gjennom og oppdatert mappen.

Mappen inneholder informasjon om rutiner og hjelpemidler som trengs for å gjøre jobben i vervene tilknyttet lagene i håndballen. Du kan laste ned filene du trenger her:

0 Generelt:
01 Forside
02 Innledning
03 Organisering
04 Lagsliste (mal)
05 Spillerliste (mal)
06 Overganger spillere
07 Registrering nye spillere (mal)
08 Utvikling av trenere og dommere
09 Årsrapport (mal)

1 Kamp:
10 Kamparrangement
11 Kampkort (eksempel)
12 Sekretariatliste (mal)
13 Utvisning (mal)
14 Utgiftsdekning til dommere

2 Trening, helse og trivsel:
20 Hallfordeling
21 Gymsalregler (mangler)
22 Førstehjelp
23 Skadeforebygging
24 Teamutvikling

3 Materiell:
30 Sjekkliste medisinkoffert
31 Drakter og utstyr til spillerne
32 Draktregistrering
33 Materiellregistrering

4 Logistikk og reiser:
40 Kjøreliste uke (mal)
40a Kjøreliste halvår (mal)
41 Reiser og cupdeltagelse

5 Økonomi:
50 Lagsregnskap
51 Lagsregnskap (mal)
52 Refusjon av kjøring og telefonutlegg (mal)
53 Refusjon av andre utlegg (mal)
54 Dugnadsarbeid i laget (mangler)
55 Handball-lodd
56 Innbetalingsblankett spiller blanko (mal)

57 Sponsorarbeid i lagene

Her er skjema og maler fra håndballforbundet: http://www.handball.no/p1.asp?p=2760

Lykke til!

fredag, mars 10, 2006

Årsmelding for 2005 Utleira IL Handball

Handballen på Utleira har lagt bak seg et godt år med fin framgang og store omstillinger.

Her kan du laste ned Årsmelding for Utleira IL Handball, fullversjon i .pdf-format. Møt opp på klubbens årsmøte som er på Utleira skole, personalrommet, 15. mars kl. 18.00.

tirsdag, januar 17, 2006

Nytt år - nye sjansar

Det er framleis bruk for ny Ullmax-ansvarleg!

Ullmaxansvarlig overtek ei ferdig organisert dugnadsverksemd som omset for over 200 000,- kr. i året på sal av superundertøy. Jobben går ut på å koordinere bestillingar og administrere dette. Provisjonsinntektene er ein del av vår økonomiske plattform. Dette er den dugnaden som alltid får positiv respons.

Vi treng denne inntekta. Stå fram og bidra til at handballen på Utleira kan halde fram med den positive utviklinga.

Ta kontakt med styreleiar Ole Jonny Klakegg på e-post ole.jonny.klakegg@ntnu.no eller mobil 917 33 461 om du har spørsmål.

torsdag, januar 05, 2006

Rutiner for organisering av handballen i Utleira IL

Det øverste organet i håndballen er styret. Styret tar ansvar for å gi barn og unge et godt sosialt og sportslig tilbud. Styret har en representant for hvert alderstrinn pluss noen til for å dekke alle oppgavene som er nødvendige. Styret jobber mest med økonomi og retningslinjer for virksomheten. Klikk her for å lese mer om funksjonene i håndballstyret.


I styret sitter også sportslig leder. Sportslig leder har ansvar for det sportslige teamet. I dette teamet er det en rekke medlemmer med håndballkompetanse. De tar seg av koordinering av trenerne, fordeling av trenings- og halltider, kontakten med håndballregionen, utdanning av trenere og har ansvar for klubbens dommere. Klikk her for å lese mer om funksjonene i sportslig team.

Hvert alderstrinn har noen sentrale funksjoner som skal ivaretas. De viktigste funksjonene i voksenteamet rundt laget er trenere, oppmenn og foreldrekontakter. Klikk her for å lese mer om funksjonene i laget.

tirsdag, desember 06, 2005

Handballstyret

Leder: Trude Sundset trsun@statoil.no
Ullmax/Nestleder: Laila Krohg (J92) lkrohg@yahoo.no
Økonomiansvarleg: Arne Hovd (J95) arne.hovd@tev.no
Sportslig leder: Eva Anita Brun: eva-anb@online.no
Lodd- og lotteriansvarlig: Wenche Langholm (J94) wlervik@broadpark.no
Dugnadsansvarlig:
Sponsoransvarlig: Jon Martin Ingebrigtsen (J90) jon.martin.ingebrigtsen@finanspartner.no
Materialforvalter: Sverre Broen (J91) sverrebroen@msn.com
Infoansvarlig og sekretær: (G95) kathrine@herskedal.net
Infohefteansvarlig: Jorunn Alstad (J92) jorunn.alstad@ub.ntnu.no
Koordinator satsingsgruppe: Jo Ragnar Tremoen (J88) jo.ragnar.tremoen@nrk.no
Hallansvarlig: Tor Holmen (J93) tor.holmen@ntnu.no


Vi er her for å sørge for et godt aktivitetstilbud. Har du innspill - ta kontakt med oss.

søndag, november 06, 2005

Vi treng fleire sponsorar

Inntektene til idretten frå automatar må ventast å forsvinne. Difor må vi skaffe oss inntekter på andre måtar. Sponsoravtaler blir veldig viktig. Vi har oppretta eit eige sponsorutvalg leia av styreleiar. Det er til hjelp for alle som kan bidra til å skaffe ei avtale - lita eller stor.

Alle foreldre har kontakter eller kjenner nokon, eller jobbar i ei bedrift som kan verte sponsor. Difor er det viktig at de deltek aktivt. Ta kontakt med Ole Jonny Klakegg på mobil 917 33 461 eller e-post ole.jonny.klakegg@ntnu.no for meir informasjon. Vi kan hjelpe med avtalen, prisvurdering, informasjonsmateriell om klubben og laget etc. og eventuelt bli med på samtale med bedriften. Alle monner drar.

Arkiv

Tidligere oppslag fra Utleira Håndballstyret:

Sportslig team

De som har greie på håndball finner du her

Handballstyret

Du finner håndballstyret her.
Styret har overordnet ansvar og administrative oppgaver.

I samarbeid med

I samarbeid med

Administrativ mappe for lagene

RSS feed