OBS! OBS! Etter 29/4-2010 er dette en arkivert nettside for utleira.no. Aktive nettsider for Utleira IL er tilgjengelige på www.utleira.no.

Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

Hjem

Flerbruksanlegg

Allidrett

Ski

Håndball

Håndballstyret
Sportslig Utvalg
Håndballskolen
Jenter 2002
Gutter 2002
Jenter 2001
Gutter 2001
Jenter 2000
Jenter 1999
Gutter 1999
Jenter 1998
Gutter 1998
Jenter 1997
Gutter 1997
Jenter 1996
Gutter 1996
Jenter 1995
Gutter 1995
Jenter 1994
Gutter 1994
Jenter 1993
Damer Junior
Damer 2.div
Damer 3.div
Damer 4.div
Damer 5.div
Herrer

Fotball

Minigutter/jenter 2003
Minigutter 2002
Minijenter 2002
Minigutter/jenter 2001
Minijenter 2000
Minigutter 2000
Minijenter 1999
Minigutter 1999
Lillejenter 1998
Lillegutter 1998
Lillegutter 1997
Smågutter 1996
Småjenter 1996
Smågutter 1995
Småjenter 1995
Smågutter 1994
Jenter 1992-1994
U23
Seniorer
Damer

Webmaster


Utleira Skole


Siste nytt fra
Utleira Skole!
Steindal Skole!
Hoeggen Skole!


Google

utleira.no
www

Her er vi!

Utleira Skole
Bratsberg Skistadion
Fotballbaner
Stordalen
Bjørkmyr

Kontakt oss!

Kontaktinformasjon finner du på sidene til de enkelte lag og styrer.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Login

Oppslagstavle Utleira Flerbruksanlegg

søndag, april 25, 2010

Ikke bare barneidrett

Utleira IL er et av byens største idrettslag med egne grupper for håndball, fotball, ski og allidrett. I tillegg drives aktivitet innenfor andre idretter men i mindre omfang. Klubben er kjent for godt arbeid med barneklassene og engasjerer en stor del av bydelens befolkning i dette. Mindre kjent er kanskje at klubben også har senioraktivitet i gruppene.

Utleira har våren 2010 tatt steget opp blant de store i håndballen med opprykk til 1. divisjon damer. Bildene viser jubel etter den avgjørende opprykkskampen. Dette setter bydelen på idrettskartet på en helt ny måte og illustrerer det akutte behovet for idrettsanlegg.


God støtte fra et tallrikt Utleira-publikum.

onsdag, februar 17, 2010

Endelig en god nyhet for ungdommen i Utleira!

Det er ikke ofte at politikerne faktisk leverer varene og gir ungdommen på Utleira et positivt løft. Nå har det faktisk skjedd! Ristunet Musikkbinge er et permanent øvingslokale bygd inn i en container halvveis nedgravd ved Ristunet på Risvollan. Denne løsningen gir musikkinteresserte et sted å øve der det er tilrettelagt og der lyden ikke er til sjenanse for noen.

Hardrockbandet The Beast øver i bingen nesten hver eneste dag. Bandet var ikke fulltallig når bildet ble tatt. Ryktet vil ha det til at de kommer til å bli kjempegode.


Det feires, som det skal når nye muligheter åpner seg i en bydel som ikke har mye å skryte av fra før. Dette er et tiltak som betyr noe. Vi håper det blir behov for flere slike øvingsrom i bydelen etter hvert som flere band blir klar over muligheten. Musikkinteresserte som ønsker å bli tildelt øvingstid i bingen bør ta kontakt med Ristunet.

Adresseavisa var tidlig ute med nyheten: Adressa%20om%20Bandbinge.pdf

Strinda fulgte godt opp: Strinda%20om%20Musikkbinge.pdf


torsdag, januar 07, 2010

Interessant føljetong i Adresseavisa

Lille julaften 2009 startet en føljetong under ordet fritt i Adresseavisa som bør interessere alle som venter på at også vår bydel skal få idrettsanlegg som de fleste andre bydeler kan ta for gitt.

Det startet med et meget godt innlegg fra Grethe Enlid (Takk Grethe):
LeserinnleggEnlid231209.pdf

Den kjente idrettspolitikeren Anne Sofie Hunstad fulgt opp med et svar 4. januar i år: LeserinnleggHunstad040110.pdf

Svaret inneholdt så grove feil at leder for Utvalg for idrettspark og flerbrukshall på Utleir, Roar Melum, måtte rykke ut med korreksjoner i et nytt innlegg 6. januar: LeserinnleggMelum060110.pdf


Når ikke en av våre mest profilerte og aktive politikere holder seg oppdatert på et prosjekt som har svært høy prioritet innen idretten og er vedtatt i bystyret 5 ganger. Hva skal vi da forvente av den gjengse politiker? Prosjektet har gått gjennom både arealplan og reguleringsplan-prosessen med stort engasjement fra lokale krefter og politikere fra mange partier har stått frem med store ord og lovnader, ikke minst fra Hunstads eget parti. Vi må kunne forvente bedre enn dette. Utvalget fortsetter å jobbe for at politikerne skal forstå hvor viktig prosjektet er for bydelen og huske på dette prosjektet i budsjettprosessene i framtida.

fredag, desember 11, 2009

Utleira-markering framfor rådhuset i anledning budsjettmøte i Bystyret


Utleira IL tok initiativ til ei markering framfor rådhuset onsdag kveld ved oppstarten av budsjettmøtet i Bystyret. Skuffelsen er stor over at vårt prosjekt ikkje er nemnt i budsjettet for 2010.
Det finst mange andre gode grunnar for idretten å markere seg i forhold til Trondheims-politikarane. Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok bladet frå munnen i Adressa same dag. Få med deg synspunkta her: OppfordringTilOppror.pdf Les gjerne Aase Sætran (Ap) sitt tafatte svar også. Ap har brukt opp luftkronene og monopolpengane.

mandag, september 14, 2009

Vellykka andelssalg for Utleirabanen

Salget av andelar i den framtidige bana har no pågått i eit år. Sidan opninga av salet på Fotballdagen i fjor (2008) til i dag er det solgt 1346 andelar. Så langt vi veit er dette meir enn nokon annan klubb i Trondheim har klart å engasjere folk til å bidra i tilsvarande saker.

Biletet er frå fotballdagen på Bjørkmyr 2009. Som du ser er det enno nokre andelar å få tak i. Det er moro å finne namnet sitt på tavla - som for øvrig er hengt opp på dei lokale butikkane i bydelen vår; Bunnpris Stubban, Rimi Risvollansenteret og Nardosenteret.

Vær med å legge grunnlaget for kunstgrasbane på Utleir - bydelen treng det.

Info om korleis du får kjøpt andeler: http://www.utleira.no/fotball/sponsor/Andelskjop_nettbank.pdf
Her kan du følge utviklinga: http://www.utleira.no/fotball/utleirabanen/

fredag, juni 19, 2009

Håper på kunstgressbane i 2010

Denne gjengen ønsker seg kunstgressbane så fort som overhode mulig. Hvis alt går bra kan det skje neste år.

Innlegg i lokalavisa Strinda nr. 5 2009 kan leses her: Strinda5Juni09.PDF

lørdag, mai 16, 2009

Reguleringsplanen vedtatt: Utvalget må styrke laget

Arbeidet går nå inn i en mer arbeidskrevende fase. Derfor må Utvalget for idrettspark og flerbrukshall på Utleir styrkes med flere kompetanser og mer kapasitet.

Kan du tenke deg å bli med på å utvikle bane eller hall? Du trenger ikke ta ansvar for aktivitetene men vi trenger deg på laget. Alle er velkommen. Følgende kunnskapsområder er spesielt viktige for oss i tiden fremover:

Kultur og arrangementer
Markedsføring og finans
Drift av hall og anlegg
Programmering og prosjektering av hall

Ta kontakt med noen i utvalget eller i hovedstyret for Utleira IL for mer informasjon.

Etiketter:

onsdag, mai 06, 2009

Reguleringsplanen for Idrettspark og fleirbrukshall på Utleir er vedtatt!

Bydelen kan glede seg over at ein ny milepæl er nådd. Reguleringsplanen vart endeleg stadfest i Bystyret i møte 30. april 2009 med einstemmig oppslutnad og utan debatt. Like einstemmig gjekk saka gjennom i Bygningsrådet og Byutviklingskomiteen. Saka har brei støtte.

Det neste nødvendige steget i utviklinga er at kommunen og grunneigarane vert einige om overtaking av grunnen. Ingenting skulle no vere til hinder for dette. Samstundes fortset arbeidet med økonomiplanen og grunnlaget for tippemiddelsøknad. Utvalet for idrettspark og fleirbrukshall på Utleir held fram med arbeidet med uforminska styrke. Bydelen må støtte opp om arbeidet, og vi må halde fram å trykke på for å få realisert planane.

onsdag, januar 28, 2009

Høyringsfristen er ute; brei støtte til hovudalternativet

Fristen for merknader til reguleringsplanen gjekk ut 12. januar og det kom inn merknader frå

- FAU ved Steindal skole
- Risvollan Borettslag
- Utleira IL
- FAU ved Utleira skole
- Stubban Vel
- Styreleder i Trondheim Taekwon-Do Klubb
- Idrettsrådet i Trondheim

I tillegg kom det naturlegvis uttalelsar frå dei offentlige instansane (Fylkesmannen og Fylkeskommunen) og Barnas representant i Bygningsrådet.

I følgje kommunen inneheld dei fleste merknadane støtte til hovudalternativet. Det er utvalet veldig glad for - det er dette som er klart den beste løysinga for framtida.

Vidare saksbehandling tilseier følgjande framdrift for andre gangs behandling:
- behandling i bygningsråd 3. mars
- behandling i byutviklingskomiteen 12. mars
- behandling i bystyre 26. mars
Etter dette kommer eventuell klagebehandling.

torsdag, desember 04, 2008

Reguleringsplanen ute til offentlig ettersyn

Bygningsrådet i Trondheim kommnue vedtok 26.11.08 å legge ut forslag til reguleringsplan for idrettspark og flerbrukshall på Utleira til offentlig ettersyn. Her kan du lese om saken og levere merknader til planen på Trondheim kommunes egne nettsider: http://www.trondheim.kommune.no/content.ap?thisId=1117638069&language=0

Dette er en ny viktig milepæl for arbeidet frem mot realisering av anlegget. Reguleringsplanen er en viktig forutsetning for å komme videre. Den legger premissene for de grove trekkene i utformingen og utnyttelsen av området i framtida.

Dersom hovedalternativet realiseres vil det bli et flott og fremtidsrettet anlegg. Disse illustrasjonene antyder hvordan det kan bli:


Klikk på lenkene for å se flere illustrasjoner:
OversiktsfotoUtleirOmram.jpg
Oversikt.jpg
Baner.jpg
FraNord.jpg
FraNord2.jpg
FraOst.jpg
FraSor2.jpg
FraVest%20.jpg

Reguleringsplanen bestemmer ikke detaljene i utformingen av flerbrukshallen - slike ting kommer senere.

torsdag, november 27, 2008

Storm mot kommuneadministrasjonen i media

Rådmannen vert kritisert for ikkje å prioritere idretten. Trondheim kjem desidert dårlegast ut av storbyane i Noreg når det gjeld tilgong på idrettshallar. Det vil koste 1,6 milliardar kroner å ruste opp til behovet er dekka. Alt dette i følgje Adresseavisa 22. november 2008. Byavisa oppsummerer rådmannens prioriteringar som vist i biletet under.


Adressa følgjer opp med fleire artiklar. Her er eit par av dei:

22. november sler representantar frå idretten fast at dei føler seg motarbeidde av kommuneadministrasjonen: AdressaOmAnleggskrisa22Nov08b.pdf

25. november etterlyser idretten større samhandling: AdressaOmAnleggskrisa25Nov08b.pdf

Heller ikkje Utleira vert lova noko frå rådmannen i denne omgong.25. november tek Byavisa opp hallprosjektet på Utleira: ByavisaOmAnleggskrisa25Nov08.pdf

Utvalet for idrettspark og fleirbrukshall på Utleir kjenner seg att i kritikken frå idretten for øvrig. Politikarane uttrykkjer vilje og gjer vedtak som ikkje alltid vert følgt opp av administrasjonen, i alle fall ikkje i det tempoet som vart lova. Vi vil imidlertid framleis stå på den samarbeidslinja vi har valt frå starten. Erfaringane er slett ikkje berre dårlege. Vårt anlegg er no øverst på idretten si prioriteringsliste for større anlegg - det er mager trøst så lenge problemet er at rådmannen ikkje vil bruke pengar på idretten.

mandag, september 22, 2008

Oppslag om kunstgrasbane i bydelsavisa Strinda

Følgjande oppslag var å finne på side 8 i bydelsavisa Strinda nr. 7 september 2008. Klikk her for å sjå oppslaget: KunstgressStrinda08.pdf

fredag, september 12, 2008

Kva skjer med idrettsparken akkurat no?
Mesteparten skje enno på papiret, jfr. biletet til høgre. Det pågår diskusjonar med kommunen og landbruksmyndighetene om utnyttinga av området. Arealbruk er eit sentralt tema og dei to skissene på biletet illustrerer korleis dette no blir bearbeida før reguleringsplanen snart blir lagt ut til offentleg tilsyn.

Dei som følgjer med vil også ha lagt merke til ein underleg køyredoning som har flytta seg rundt i området. Det er borriggen på biletet til venstre som tek prøver av grunnen for å kartlegge utbyggingsforholda.

Dessutan fortset salet av andelar for finansiering av kunstgrasbana. Klikk her for å sjå korleis det går med salet: http://www.utleira.no/fotball/utleirabanen/

mandag, september 08, 2008

Oppstart finansiering av kunstgressbane


Reklamen virka
Responsen var god

På Utleira IL sin fotballdag på Bjørkmyr laurdag 6. september passerte prosjektet ein ny viktig milepel: Dei første 230 individuelle andelane i anlegget vart solgt til ivrige Utleira-medlemmer. Sal av bedriftsandeler er også i gong. Utover hausten skal alle interesserte få anledning til å kjøpe seg inn i den framtidige bana og dermed bidra til at bydelen får det anlegget den har behov for og fortener.

onsdag, juni 25, 2008

Samrådsmøte 19.6.08 gjennomført

Formelt møtereferat blir utarbeidet av Trondheim kommune og vedlegges saken videre. Bydelen deltok, representert med Utvalget for idrettspark og fleirbruksanlegg på Utleir, og fikk legge fram sitt syn på den fremlagte skissen og teksten til reguleringsplan. Kommunen har nå fått klare innspill om å prioritere følgende i reguleringsprosessen:

- Saksfremlegget må fra frem at formålet med planen er å etablere et flerbruksanlegg ikke bare å etablere et idrettsanlegg!
- Sett av tilstrekkelig areal for å få plass til vårt forslag til flerbrukshall.
- Sett av areal til en ekstra 7'er fotballbane.
- Se på mulighet for å snu fotballbanen 90 grader og trekke parkering nærmere foreslått påkjøring fra Utleirvegen, utnytte arealet best mulig.
- Få på plass overgang i stedet for undergang for myke trafikkanter/skiløpere.
- Gang-/sykkelveg må etableres fra skolen.
- Saksfremlegget må inneholde en henvisning til rekkefølgevedtaket for Tomsetplanen.

Du kan fortsatt si din mening direkte til prosessen. Formell høringsfrist til reguleringsplanen er 3. juli. Kommunen opplyser at fremdriften er i rute og det antydes planvedtak rundt jul/nyttår i år. Grunnundersøkelser og grunnerverv vil foregå utover høsten.

onsdag, juni 18, 2008

Samrådsmøte med kommunen om reguleringsplanen

Som ledd i dialogen mellom kommunen og bydelen om videre utvikling av idrettspark of flerbrukshall på Utleira blir det samrådsmøte torsdag 19. juni 2008. Utvalget som jobber med saken ønsker innspill umiddelbart. Se eget oppslag på fotballen sine hjemmesider:
http://www.utleira.no/fotball/2008/06/hvordan-skal-flerbruksanlegget-se-ut.shtml

Informasjon om utfallet av møtet kommer senere.

mandag, juni 09, 2008

Barna vant på Utleira

Oppslag i Arbeideravisa 5. juni 2008. Les mer her:
ArbeiderAvisa050608.pdf

fredag, mai 30, 2008

Oppstart av planarbeid for Idrettspark og fleirbrukshall

No er planane i ferd med å verte meir enn vage framtidshåp! For at idrettsparken og fleirbrukshallen skal kunne realiserast er det ein forutsetning at området regulerast til formålet. Dette arbeidet er no sett i gong av kommunen. Annonsa kan du sjå her: http://www.trondheim.kommune.no/content.ap?thisId=1117631533&language=0

Dette er ein milepel for arbeidet. Bydelen bør no på nytt ta seg tid til å gjennomgå planane og utvikle ideane for anlegget. Det er viktig at dette arbeidet blir koordinert og at bydelen samlast om ein god plan. Utvalet for Idrettspark og fleirbrukshall er knutepunktet - bruk oss! Ta kontakt med idear og innspel.

fredag, mai 23, 2008

Uteområdene ved Utleira skole rustes opp

Etter utrettelig innsats fra primus motor Ronald Birkelund med hele resten av FAU i ryggen (Lena Helmersen, Rune Kleiveland, Bjørn Tore Ramstad, Odd Weiseth, Tone Mjønes og Paul Dahlen) og i samarbeid med skolens ledelse og Roar Melum fra idrettslaget er nå endelig utviklingen i gang. Nå skjer det noe!


Områdene ved skolen blir nå penere, ryddigere og skal gi barna større muligheter for fysisk aktivitet og variasjon. Konturene av en sandvolleyballbane er tydelig - andre elementer kommer til etter at grunnarbeidene er avsluttet. Dette er første steget i utviklingen frem mot en sammenhengende idrettspark med flerbrukshall tilrettelagt for alle slags aktiviteter for unge, ungdom, voksne og eldre som kommer til å strekke seg fra Venusvegen i nord til Utleirvegen (mot Tomset) i sør.

Barna ser fram til å ta i bruk sitt nye lekeområde ved skolen. Nå blir det lettere å komme frem med sykkel, sparkesykkel og andre ting på hjul.

fredag, januar 11, 2008

Utleir idrettspark og flerbrukshall nevnt i Økonomiplanen

Politikerne var lydhøre denne gangen. Prosjektet ble tatt opp i diskusjonen om budsjett for 2008 i Bystyret 6. desember og kom dermed med i arbeidet med endelig Økonomiplan. Følgende sitat er hentet fra det endelige plandokumentet:

"Det rødgrønne flertallet prioriterer i denne perioden å igangsette følgende moderne flerbrukshaller, i samarbeid med idrett og nærmiljø. Rådmannen må derfor i løpet av 2008 prosjektere følgende hallprosjekter:

- Flerbrukshall på Spongdal i forbindelse med planlagt skoleutbygging.
- Flerbrukshall på Åsveien i forbindelse med planlagt skoleutbygging
- Flerbrukshall på Breidablikk i samarbeid med Heimdal Idrettsforening og nærmiljøet.
- Flerbrukshall Utleira. Her må det igangsettes reguleringsarbeid i henhold til Bystyrets vedtak 27.09.2007 der det forutsettes at administrasjonen iverksetter en prosess for erverv og detaljregulering av område for flerbrukshall og idrettspark på Utleira som vist i forslaget til arealdel.
- Friidrettshall for flerbruk på Ranheim i forbindelse med skoleutbygging. Friidretten mangler innendørs treningsfasiliteter i Norge i dag. Kulturdepartementet gir ekstra tilskudd til friidrettshaller i Oslo, Bergen og Trondheim.

For AP,SV, SP og MDG er det en forutsetning at de mindre idrettene også blir hensyntatt ved disse hallutbyggingene.

Utleira er en bydel i sterk vekst uten idrettsanlegg. Idrettslaget har sammen med nærmiljøet utarbeida planer for en idrettspark med hall. Det rødgrønne flertallet mener det er viktig at det bygges et anlegg på Utleira. Rådmannen bes derfor i samarbeid med idrettslaget utarbeide planer for en 11-er kunstgrasbane med et lite nærmiljøanlegg for friidrett i tilknytning til skolen med sikte på ferdigstillelse høsten 2008."


Utvalget for Idrettspark og flerbrukshall på Utleir fortsetter arbeid frem mot realisering av prosjektet og er avhengig av fortsatt of ytterligere styrket engasjement og støtte i tiden framover. Ingen må tro at dette betyr at resten vil gå av deg selv.

God oppslutning om markering ved rådhuset

I forbindelse med Bystyrets behandling av Budsjettet for 2008 i møte 6. desember 2007 trommet engasjerte Utleira-beboere sammen til markering foran rådhuset. Bakgrunnen var godt beskrevet i Adresseavisa sitt innlegg om saken samme dag (se lenke nedenfor). Til tross for tidligere lovnader kom ingen øremerkede penger med i forslag til budsjett fremlagt for Bystyret. Noen syntes det så mørkt ut på dette tidspunktet - jfr. bildet (foto; Sverre Broen). På det meste besto markeringen av ca 100 deltakere fra Utleira.

Lurt_av_de_rodgronne.pdf

fredag, desember 14, 2007

Ungdommen utfordrer politikerne

Representanter fra Hoeggen ungdomsskole utfordret politikerne i forbindelse med Redd barnas høring tirsdag 23 november. Ungdommen selv etterlyser oppfølging av politiske løfter til bydelen. Saken ble behørig dekket i Adresseavisa. Se innlegg i .pdf-format.
Ungdommer_utfordret_politikerne.pdf

tirsdag, oktober 09, 2007

Saka har fått gjennomslag i Bystyret!

Saksprotokoll for Bystyret: 27.09.2007 Sak: 122/07 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2006-2018, SLUTTBEHANDLING:

Her gjengis fra vedtaket:
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, SV, FrP, KrF, Sp, V, RV, PP, MDG, DEM:
Det forutsettes at administrasjonen iverksetter en prosess for erverv og detaljregulering av område for flerbrukshall og idrettspark på Utleira som vist i forslaget til arealdel. Det fastholdes at denne flerbrukshallen skal realiseres så snart som praktisk mulig.

torsdag, september 06, 2007

Fakkeltog på Utleira

Arrangementet gikk av stabelen onsdag 5.9. kl 19. Minst 500-600 personer møtte opp ved Utleira skole og støttet arbeidet for å bygge ut anlegg for idrett, kultur og helse i vårt nærmiljø. Bildene nedenfor gir et lite inntrykk av arrangementet.

Byens mest fremtredende politikere, med ordføreren i spissen, fikk selv se forholdene. Etterpå holdt de apeller og serverte gode ord med på veien.


De ble selvsagt tatt på ordet. Barna er sterkt engasjert i egne oppvekstvilkår på Utleira.

Et lite inntrykk av den store folkemengden i skolegården under apellene før fakkeltoget startet.
Det flotteste toget som noengang har gått på Utleira - og det viktigste!

Trolig det lengste også - mye lenger enn 17. mai-toget. Utbyggingsområdet for flerbrukshall og idrettspark kan såvidt skimtes i høyre billedkant.
Alle bilder: Sverre Broen

mandag, september 03, 2007

Fakkeltog for flerbruksanlegg på Utleira

Hei.
Som et ledd i prosessen med flerbruksanlegg på Utleira oppfordrer vi beboere og våre politikere til å delta i fakkeltog førstkommende onsdag - 5. september - kl 1900. Se vedlegg som i skrivende stund er fordelt til 3500 bostander i vår bydel, i tillegg til hjemmeside og mail.
Vi står foran et kommunevalg, og vi ønsker å understreke bydelens krav om et flerbruksanlegg. Prosessen kjenner dere til. Vi forventer at vi blir tatt på alvor.
Så derfor ønsker vi våre politikere velkommen til fakkeltoget på onsdag.

mvh
Roar Melum
Leder
Utvalg for flerbruksanlegg på Utleira

mandag, juni 18, 2007

Stor innsats i høringsprosessen (mai 2007)

Bydelen vår står på for å realisere behovet for bedre oppvekstvilkår. Her er listen over de 12 høringsinstansene fra bydelen vår som har avgitt uttalelse til Trondheim kommuneplan (med kopi til Fylkesmannen):

Bratsberg IL
Den Norske Kirke - Hoeggen
Musikkforeningen Nidarholm
Risvollan borettslag
Steindal skolekorps
Stubban Vel
Utleira skole
Utleira skole - FAU
Utleira IL - hovedlaget
Utleira IL – allidrett
Utleira IL – fotball
Utleira skolekorps

Mengden av velgjennomarbeidede uttalelser har fått behørig oppmerksomhet både hos fylkesmannen og i kommunen. Dette har medført at det nå er dialog om disponering av areal i Utleir Vestre til formålet. Det endelige utfallet blir ikke kjent før til høsten.

Utvalget takker alle som bidro til høringsrunden for innsatsen!

torsdag, mars 22, 2007

Viktig bydelsmøte 19 april 2007Stort engasjement for Idrettspark og fleirbrukshall på Utleir. Mange unge og voksne utanfor møterommet tok i mot med klare meldingar.


Møtet 19. april. frå kl. 19.00 til 21.30 i Personalrommet på Utleira skole samla ca 70 deltakarar frå meir enn 20 ulike organisasjonar med tilknytting til bydelen. Programmet for møtet kan lastast ned ved å klikke på lenka nederst i oppslaget. Trondheim kommune, planetaten, kultur-idrett-fritid, barn og unges representant m.fl. var til stades på møtet. Fleire politikarar og TV Risvollan også. Den vidare prosessen har mange viktige trinn. Det første er at bydelens organisasjonar sender inn høyringsuttalelsar til Kommuneplanens arealdel som no er ute på offentleg høyring. Her må bydelen vise engasjement og godt oppmøte.

C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5COle%20Jonny%5CUtleira%20IL%20Klubbstyre%5CHallsaka%5CM%F8ter%5CProgram%2019apr07.doc

onsdag, mars 14, 2007

Utleir Vestre del av Kommuneplanens Arealdel


Bygningsrådet vedtok i siste møte å legge ut nytt framlegg til arealplan til offentlig ettersyn. Planframlegget som er lagt ut inneheld Utleir Vestre som utbyggingsområde. Når dette planframlegget vert endeleg vedtatt er ein viktig føresetnad for vårt prosjekt på plass.
Følg denne lenka for å lese alt om planutkastet som no er på høyring: http://www.trondheim.kommune.no/content.ap?thisId=1117621415&language=0

torsdag, november 02, 2006

Nytt fellesmøte i bydelen

Viktig møte om Idrettspark og fleirbrukshus ble holdt på Utleira skole torsdag 26. okt. 2006 kl. 20.00.

Dagsorden:
1. Åpning
2. Hva har skjedd og status nå
3. Prioriteringer og ambisjonsnivå
4. Veien videre
5. Eventuelt

Representanter for lokale organisasjoner innen kultur, fritidsaktivitet og idrett møtte frem for å gi til kjenne sitt syn på utviklingen. Nedenfor finner du referat fra møtet og en presentasjon som ble brukt i møtet som underlag for diskusjon om prioriteringer og ambisjonsnivå.

Klikk her for å laste ned møtereferat
Klikk her for å laste ned presentasjon

En hovedkonklusjon er at det nå er tid for å engasjere folk i to grupper; en for politikk og mediaframstøt og en for å jobbe med finansiering og driftsmodell. Utvalget må ha inn navn på kandidater så snart som mulig.

onsdag, oktober 18, 2006

Idretten prioriterer Multihaller og fleirbruksanlegg

Piroriteringsutval anlegg: I møte 2. okt. 2006 mellom Idrettsrådet i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag Idrettskrets og klubbane i Trondheim vart lista over kva typar anlegg som skal prioriterast vedtatt. Vi gjengjev frå referatet (lista har meir enn 10 punktar):

Pri 1: Multihall (lokalisering som gjev synergieffekt for fleire typar aktivitetar, inne og ute, lett adkomst og parkering).
Pri 2: Flerbruksanlegg ute (sommer og vinter, fleire typar aktivitet).

Skulle tru dei hadde lest - og kopiert - planane for idrettspark og fleirbrukshall på Utleir.

Arkiv

Tidligere oppslag fra Utleira Flerbruksanlegg:

Utvalgets medlemmer

RSS feed