OBS! OBS! Etter 29/4-2010 er dette en arkivert nettside for utleira.no. Aktive nettsider for Utleira IL er tilgjengelige på www.utleira.no.

Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

Hjem

Flerbruksanlegg

Allidrett

Ski

Håndball

Håndballstyret
Sportslig Utvalg
Håndballskolen
Jenter 2002
Gutter 2002
Jenter 2001
Gutter 2001
Jenter 2000
Jenter 1999
Gutter 1999
Jenter 1998
Gutter 1998
Jenter 1997
Gutter 1997
Jenter 1996
Gutter 1996
Jenter 1995
Gutter 1995
Jenter 1994
Gutter 1994
Jenter 1993
Damer Junior
Damer 2.div
Damer 3.div
Damer 4.div
Damer 5.div
Herrer

Fotball

Minigutter/jenter 2003
Minigutter 2002
Minijenter 2002
Minigutter/jenter 2001
Minijenter 2000
Minigutter 2000
Minijenter 1999
Minigutter 1999
Lillejenter 1998
Lillegutter 1998
Lillegutter 1997
Smågutter 1996
Småjenter 1996
Smågutter 1995
Småjenter 1995
Smågutter 1994
Jenter 1992-1994
U23
Seniorer
Damer

Webmaster


Utleira Skole


Siste nytt fra
Utleira Skole!
Steindal Skole!
Hoeggen Skole!


Google

utleira.no
www

Her er vi!

Utleira Skole
Bratsberg Skistadion
Fotballbaner
Stordalen
Bjørkmyr

Kontakt oss!

Kontaktinformasjon finner du på sidene til de enkelte lag og styrer.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Login

Oppslagstavle Utleira Flerbruksanlegg

torsdag, november 27, 2008

Storm mot kommuneadministrasjonen i media

Rådmannen vert kritisert for ikkje å prioritere idretten. Trondheim kjem desidert dårlegast ut av storbyane i Noreg når det gjeld tilgong på idrettshallar. Det vil koste 1,6 milliardar kroner å ruste opp til behovet er dekka. Alt dette i følgje Adresseavisa 22. november 2008. Byavisa oppsummerer rådmannens prioriteringar som vist i biletet under.


Adressa følgjer opp med fleire artiklar. Her er eit par av dei:

22. november sler representantar frå idretten fast at dei føler seg motarbeidde av kommuneadministrasjonen: AdressaOmAnleggskrisa22Nov08b.pdf

25. november etterlyser idretten større samhandling: AdressaOmAnleggskrisa25Nov08b.pdf

Heller ikkje Utleira vert lova noko frå rådmannen i denne omgong.25. november tek Byavisa opp hallprosjektet på Utleira: ByavisaOmAnleggskrisa25Nov08.pdf

Utvalet for idrettspark og fleirbrukshall på Utleir kjenner seg att i kritikken frå idretten for øvrig. Politikarane uttrykkjer vilje og gjer vedtak som ikkje alltid vert følgt opp av administrasjonen, i alle fall ikkje i det tempoet som vart lova. Vi vil imidlertid framleis stå på den samarbeidslinja vi har valt frå starten. Erfaringane er slett ikkje berre dårlege. Vårt anlegg er no øverst på idretten si prioriteringsliste for større anlegg - det er mager trøst så lenge problemet er at rådmannen ikkje vil bruke pengar på idretten.

Arkiv

Tidligere oppslag fra Utleira Flerbruksanlegg:

Utvalgets medlemmer

RSS feed