OBS! OBS! Etter 29/4-2010 er dette en arkivert nettside for utleira.no. Aktive nettsider for Utleira IL er tilgjengelige på www.utleira.no.

Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

Hjem

Flerbruksanlegg

Allidrett

Ski

Håndball

Håndballstyret
Sportslig Utvalg
Håndballskolen
Jenter 2002
Gutter 2002
Jenter 2001
Gutter 2001
Jenter 2000
Jenter 1999
Gutter 1999
Jenter 1998
Gutter 1998
Jenter 1997
Gutter 1997
Jenter 1996
Gutter 1996
Jenter 1995
Gutter 1995
Jenter 1994
Gutter 1994
Jenter 1993
Damer Junior
Damer 2.div
Damer 3.div
Damer 4.div
Damer 5.div
Herrer

Fotball

Minigutter/jenter 2003
Minigutter 2002
Minijenter 2002
Minigutter/jenter 2001
Minijenter 2000
Minigutter 2000
Minijenter 1999
Minigutter 1999
Lillejenter 1998
Lillegutter 1998
Lillegutter 1997
Smågutter 1996
Småjenter 1996
Smågutter 1995
Småjenter 1995
Smågutter 1994
Jenter 1992-1994
U23
Seniorer
Damer

Webmaster


Utleira Skole


Siste nytt fra
Utleira Skole!
Steindal Skole!
Hoeggen Skole!


Google

utleira.no
www

Her er vi!

Utleira Skole
Bratsberg Skistadion
Fotballbaner
Stordalen
Bjørkmyr

Kontakt oss!

Kontaktinformasjon finner du på sidene til de enkelte lag og styrer.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Login

Oppslagstavle Utleira Flerbruksanlegg

onsdag, februar 22, 2006

Utval for idrettspark og fleirbruksanlegg på Utleir

Idrettslaget og bydelen har peika ut følgjande medlemmer i utvalet som skal jobbe aktivt med å sikre bydelen eit fleirbruksanlegg for idrett og kultur:

Roar Melum (leiar) - ansvarleg for å følge opp politikk og idrettspolitikk - epost: roar.melum@nif.idrett.no
Harald Høydal - ansvarleg for oppfølging av beslutnings- og planleggingsprosessar - epost: hahoeyd@online.no
Ole Jonny Klakegg - ansvarleg for lokal forankring - epost: ole.jonny.klakegg@ntnu.no
Trude Sundset - representant for handballen - e-post: trsun@statoil.com

Melum er tidlegare leiar av idrettslaget. Høydal representerer fotballgruppa. Klakegg og Sundset representerer handballgruppa.

Vi er interessert i dine synspunkt og bidrag. Du er velkomen til å ta kontakt.

Arkiv

Tidligere oppslag fra Utleira Flerbruksanlegg:

Utvalgets medlemmer

RSS feed