OBS! OBS! Etter 29/4-2010 er dette en arkivert nettside for utleira.no. Aktive nettsider for Utleira IL er tilgjengelige på www.utleira.no.

Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

Hjem

Flerbruksanlegg

Allidrett

Ski

Håndball

Håndballstyret
Sportslig Utvalg
Håndballskolen
Jenter 2002
Gutter 2002
Jenter 2001
Gutter 2001
Jenter 2000
Jenter 1999
Gutter 1999
Jenter 1998
Gutter 1998
Jenter 1997
Gutter 1997
Jenter 1996
Gutter 1996
Jenter 1995
Gutter 1995
Jenter 1994
Gutter 1994
Jenter 1993
Damer Junior
Damer 2.div
Damer 3.div
Damer 4.div
Damer 5.div
Herrer

Fotball

Minigutter/jenter 2003
Minigutter 2002
Minijenter 2002
Minigutter/jenter 2001
Minijenter 2000
Minigutter 2000
Minijenter 1999
Minigutter 1999
Lillejenter 1998
Lillegutter 1998
Lillegutter 1997
Smågutter 1996
Småjenter 1996
Smågutter 1995
Småjenter 1995
Smågutter 1994
Jenter 1992-1994
U23
Seniorer
Damer

Webmaster


Utleira Skole


Siste nytt fra
Utleira Skole!
Steindal Skole!
Hoeggen Skole!


Google

utleira.no
www

Her er vi!

Utleira Skole
Bratsberg Skistadion
Fotballbaner
Stordalen
Bjørkmyr

Kontakt oss!

Kontaktinformasjon finner du på sidene til de enkelte lag og styrer.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Login

Oppslagstavle Utleira Idrettslag

Årsmøtet i UIL 22.mars!

22.mars ble det avholdt Årsmøte for Utleira IL. Bildet viser nyvalgt leder Odd Ivar Rypdal. Odd Ivar har lang erfaring fra ulike posisjoner i UILs styre. Vi ønsker ham og resten av styret lykke til! Samtidig rettes en takk til de som nå har valgt å gi seg i styret.

Nytt styre for 2010-2011 ble:
Leder: Odd Ivar Rypdal, tlf.: 416 62 049. ory@rettregnskap.no
Nestleder: Toril Dahl Hjelseth, tlf: 948 18 491, tdhjelseth@gmail.com
Sekretær: Roger Hagestuen, tlf: 975 84 807, roh@maske.no
Kasserer: Kjell Mathisen, tlf 970 68 534, k-mathisen@c2i.net
Styremedlem: Laila Krohg, tlf.: 993 23 415, lkrohg@gmail.com
Styremedlem Håndball: Per Ivar Vangstad, tlf.: 928 45 775, mailto:periv@broadpark.no/
Styremedlem Fotball: Jan Kristian Hammernes, tlf: 934 49 884, jan.hammernes@netcom.no
Styremedlem Ski: Vegar Granheim, tlf: 908 83 916, vegar.granheim@adresseavisen.no
Styremedlem Allidrett: Mads Ole Aune, tlf.: 982 83 723, oscar@robenel.com

Varamedlemmer til hovedstyret i 2010 - 2011
Varamedlem: Ole Jonny Klakegg, tlf.: 917 33 461, mailto:ole.jonny.klakegg@ntnu.no/
Varamedlem Håndball : Tone Rehaug, tlf.: 915 97 675, t.rehaug@smartcall.no
Varamedlem Fotball: Stig Robert Olsen tlf.: 950 49 604, stigro@norsk-tipping.no
Varamedlem Ski: Bård Mjøsund, tlf.: 922 30 630, baard@mjosund.no
Varamedlem Allidrett: Utnevnes av Allidretten så snart som mulig

Arkiv

Tidligere oppslag fra Utleira Idrettslag:

Hovedstyret UIL

Utleira IL

Utleira IL organiserer idretts- og miljøaktiviter for barn og unge på Stubban og Risvollan i Trondheim. Vi er ca.1200 medlemmer.

Vi er stolte av klubben vår!
Vi vil utvikle vinnerkultur,
der alle er vinnere!
Vi har respekt for andre, og for reglene!

Medlemskap UIL

Økonomi - skjema og rutiner

Her er en samling av skjema og rutinebeskrivelser for å holde orden på økonomien i UIL.

Tidtakingssystem

Barnerettigheter

Rabattavtaler

Utsyr til ballidretter:


Skiutstyr:

Eksterne lenker